พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน และศิษย์เก่าได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

webmaster

webmaster

21 มิถุนายน 2018

โครงการฝึกอบรม “เด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย เพื่อใจอาสาพัฒนาชุมชน”

โครงการฝึกอบรม “เด็กและเยาวชนตำบลพอกน้อย เพื่อใจอาสาพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

webmaster

webmaster

9 มิถุนายน 2018

โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย เป็นพุทธมามกะตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา และเสริมสร้าจิตใจให้เข้มแข็ง ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิต

webmaster

webmaster

16 มกราคม 2017

เบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้น

นิกเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยาย นิกเป็นเด็กติดเกม ขโมยเงินและของที่บ้านไปขายเพื่อนำเงินไปเล่นเกม จนนิกได้เข้าอบรมตามโครงการธรรมะเคลื่อนที่เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2 คืน 3 วัน ทำให้เกิดสำนึกในความผิดแล้วกลับตัวเป็นคนดี รู้จักหารายได้ในช่วงวันหยุดและจบการศึกษาด้วย

webmaster

webmaster

6 พฤศจิกายน 2013

หนังสั้นเรื่อง สำนึกดี

นิกเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยาย นิกเป็นเด็กติดเกม ขโมยเงินและของที่บ้านไปขายเพื่อนำเงินไปเล่นเกม จนนิกได้เข้าอบรมตามโครงการธรรมะเคลื่อนที่เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2 คืน 3 วัน ทำให้เกิดสำนึกในความผิดแล้วกลับตัวเป็นคนดี รู้จักหารายได้ในช่วงวันหยุดและจบการศึกษาด้วย

webmaster

webmaster

1 พฤศจิกายน 2013
1 2 3