หน้าหลัก

ครบรอบ 100 ปี
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2463 โดยรองอำมาตย์โทขุนภูวดลบริรักษ์ นายอำเภอพรรณานิคมเป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดบ้านพอกน้อยเป็นสถานที่เรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย (วัดศรีสะอาด) การดำรงโรงเรียนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2463 – 2464 โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยวิธีเก็บเงินบริจาคจากราษฎรครัวเรือนละ 1 บาท จ่ายเป็นเงินเดือนครู


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


งานกิจการนักเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

webmaster

webmaster

25 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

webmaster

webmaster

26 กรกฎาคม 2561

งานวิชาการ

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

webmaster

webmaster

1 มีนาคม 2562

บทความ

ยุคแห่งพลเมืองดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย สังคมดิจิทัล

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1969 โดยองค์กรทางทหาร ของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์