หน้าแรก

330553965_227820239715832_46921925831036936_n

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

wattanasak.no

12 กุมภาพันธ์ 2566

งานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียน

wattanasak.no

13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

wattanasak.no

29 ธันวาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรม | ที่กำลังจะมาถึง

มีนาคม

ไม่มีกิจกรรม

เมษายน

ไม่มีกิจกรรม

พฤษภาคม

ไม่มีกิจกรรม

๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 
พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๕๖๓

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ยึดคุณธรรม นำความรู้คู่ภูมิปัญญาไทย ใช้เทคโนโลยี
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารจากโรงเรียนทั้งหมด | ดูทั้งหมด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สูงเนินเกมส์”

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลพอกน้อย “สูงเนินเกมส์” ประจำปี 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตนคติที่ดีต่อสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดูทั้งหมด

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Android

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Windows

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่อยู่ : บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220

ติดต่อ
งานธุรการ :
E-mail : info@bodmadphoknoi.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ :
Facebook :@bodmadphoknoi

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่เว็บไซต์ :
E-mail :noc@bodmadphoknoi.ac.th
YouTube : ชุมชนบดมาดพอกน้อย

X