หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ
จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

19 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ
จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

กิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

การประกวดแฟนซีรียูส การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันซูโดกุ การตอบปัญหาทางวิทยา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานกิจการนักเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรพล ผ่องกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

บริการออนไลน์

งานวิชาการ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปี 2563 จาก สสวท.

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปี 2563 จาก สสวท. ซึ่งทาง สสวท.ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สื่อการเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระบบเครือข่าย

บ้านบดมาด หมู่ 11 ตำบลพอกน้อย  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  ร
หัสไปรษณีย์ 47220
อีเมลล์ : info@bodmadphoknoi.ac.th
webmaster : noc@bodmadphoknoi.ac.th