โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้