รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1047540173
รหัส Smis 8 หลัก :  47020049
รหัส Obec 6 หลัก :  540173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ชุมชนบดมาดพอกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  chumchonbodmadphoknoi
ที่อยู่ :  หมู่ที่  11  บ้านบ้านบดมาด ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
โทรศัพท์ :  042746368
โทรสาร :  042746368
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1 กรกฎาคม 2463
อีเมล์ :  info@bodmadphoknoi.ac.th
เว็บไซต์ :  https://www.bodmadphoknoi.ac.th
Facebook :  https://www.facebook.com/bodmadphoknoi
กลุ่มโรงเรียน :  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
อปท. :  พอกน้อย
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  60 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00:14 น.)