โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคารร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ. และเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรโวหาร  และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญด้านวรรณคดี วรรณกรรม การแต่งกลอน และความสำคัญของภาษาไทย  โดยมีนายธีรพล  ผ่องกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธี ภายในงาน มีการประกวดแต่งกลอนสุภาพ  วาดภาพระบายสี  คัดลายมือ และการประกวดตัวละครในวรรณคดีของนักเรียน