โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

ตั้งอยู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านพอกน้อย หมู่ 1

บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ 8

บ้านบดมาด หมู่ 4

บ้านบดมาด หมู่ 11