โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต้านยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งขบวนบริเวณหน้าโรงเรียน และเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้านบดมาด หมู่ที่ 11