เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ