โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่อยู่ : บ้านบดมาด หมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220

ติดต่อ
งานธุรการ :
E-mail : info@bodmadphoknoi.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ :
Facebook :@bodmadphoknoi

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่เว็บไซต์ :
E-mail :noc@bodmadphoknoi.ac.th
YouTube : ชุมชนบดมาดพอกน้อย