การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (Web Login) ระบบปฏิบัติการ Windows

การ Authentication ด้วย โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อด้วย OBEC WiFi (802.1x)