การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Android

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

wattanasak.no

20 มิถุนายน 2565

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย OBEC WiFi (802.1x) ระบบปฏิบัติการ Windows

OBEC WiFi (802.1x) เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (SSID) ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนเท่านั้น

wattanasak.no

17 มิถุนายน 2565
X