กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งรักษาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป