กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ และกำหนดให้

webmaster

webmaster

23 มิถุนายน 2560

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยนายปราณีต ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

webmaster

webmaster

22 มิถุนายน 2559

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559

webmaster

webmaster

20 มิถุนายน 2559

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “เพชรน้ำหนึ่ง…ซึ้งใจ วัยเกษียณ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

webmaster

webmaster

28 กันยายน 2558
1 2 3