กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2553

webmaster

webmaster

23 ธันวาคม 2553
1 9 10