งานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2561 โดยการนำของท่าน ผอ.ธีรพล ผ่องกมล คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้เสียสละและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งจึงสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ขอบคุณท่านผู้นำชุมชน ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียน

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_thumbnail”]