บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นละ 1 คู่ โดยในแต่ละระดับชั้นก็จะมีตัวแทนนักเรียนผู้หญิง 1 คน นักเรียนผู้ชาย 1 คน เป็นตัวแทนถือพานในพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

X