เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  โดยมีนายธีรพล  ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ (อาคารร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)