พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางปราณี พิชัยช่วง เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)

X