เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองลูกเสือโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ณ หอประชุมใหญ่ (อาคารร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) ในพิธีมีการกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถวายพวงมาลาพร้อมร้องเพลงราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้