เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ (อาคารร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกบรรยงค์ นำสุย ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้