ใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”