สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) นำโดย นายคณุตม์ แสนอาจ รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ  ในวันที่ 29 มีนาคม 2566  ณ  ห้องประชุมร่มใจ  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  โดยมีนายณรงศักดิ์ จันทรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ