เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย พร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ​ท่านผู้ใหญ่ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา​ทุกท่าน​มา​ ณ​ ที่นี้
สรุปยอดบริจาคทั้ง 4 หมู่บ้าน

ลำดับที่หมู่บ้าน จำนวนเงิน (บาท)จำนวนข้าว(กิโลกรัม)
1บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 17,500924
2บ้านบดมาด หมู่ที่ 44,678816
3บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 811,880758.5
4บ้านบดมาด หมู่ที่ 115,280975
5คณะครูและผู้ใจบุญนำข้าวเปลือกและเงินสดมาบริจาคอีกในวันที่ 12 มกราคม และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม3,250201.5
รวม32,5883,675