เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียน และเพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลตำบลพอกน้อย ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่าน ได้ร่วมบริจาคของขวัญ อาหารเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียน ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโดยเป็นทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 24 ทุน