เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 “บดมาดพอกน้อยเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายธีรพล ผ่องกมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4 ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนภายในศูนย์ฯ โดยมีการจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

ซึ่งพิธีเปิดมีการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬา จาก 17 โรงเรียน และการแสดงในพิธีเปิดฯ โดยนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร