พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สูงเนินเกมส์”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลพอกน้อย “สูงเนินเกมส์” ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

X