เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้านน้องนิดเซ็นเตอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 11 ทุน เลี้ยงอาหารกลางวัน และน้ำหวานให้กับนักเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนฝึกซ้อม และส่งเสริมการออกกำลังกาย ในโอกาสนี้โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ขอขอบคุณทุกท่าน และขออวยพรให้ท่าน และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป