เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนายธีรพล  ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดเจตนคติที่ดีต่อสาระวิชาวิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากน้องนักเรียน ชุดจากวัสดุเหลือใช้ เช่นถุงใส่นมโรงเรียน หนังสือพิมพ์ และถุงพลาสติก เป็นการเอาขยะมาใช้ซ้ำอย่างมีคุณค่า การประกวดร้องเพลง การแข่งขันจรวจขวดน้ำ และการจัดนิทรรศการจากคณะครู และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร