เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการ ณ หอประชุมใหญ่ (อาคารร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)  โดยมี นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด