เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่ (อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้)

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตร  ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในปีนี้ โรงเรียนฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-๑๙ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด