บุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563

wattanasak.no

10 มกราคม 2563
1 2 3
X