คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา

wattanasak.no

22 กันยายน 2563

wattanasak.no

19 สิงหาคม 2563

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร โดยอาจารย์อภิชาติ ผาด่านแก้ว และอาจารย์ณัฐธยาน์ ทัศคร

wattanasak.no

11 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

wattanasak.no

11 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

wattanasak.no

22 กรกฎาคม 2563

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

นักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

wattanasak.no

22 กรกฎาคม 2563

เปิดเรียนวันแรกเด็กๆ รู้วิธีป้องกันโควิด

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปโรงเรียนกันแต่เช้า ท่ามกลางความตื่นเต้นของเด็กๆ

wattanasak.no

1 กรกฎาคม 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563

wattanasak.no

19 มิถุนายน 2563

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร

wattanasak.no

12 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3
X