บุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

webmaster

webmaster

10 มกราคม 2020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “๑๐๐ ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมชนบดมาดพอกน้อย” เพื่อจัดหาทุนสร้างป้ายโรงเรียน และถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

webmaster

webmaster

6 มกราคม 2020

พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ด้านฟุตบอล)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ด้านฟุตบอล) ของนักเรียนชายโรงเรียนในตำบลพอกน้อย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

webmaster

webmaster

10 พฤษภาคม 2019

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

7 พฤศจิกายน 2017
1 2