ประกาศโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

wattanasak.no

5 กรกฎาคม 2564

วันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้

wattanasak.no

26 มิถุนายน 2564

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

wattanasak.no

21 มิถุนายน 2564

ผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครูร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครู ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนฯ

wattanasak.no

7 มิถุนายน 2564

การประชุมมอบนโยบาย และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนฯ

wattanasak.no

17 กุมภาพันธ์ 2564

การทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณรอบโรงเรียน ห้องเรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ

wattanasak.no

22 มกราคม 2564
1 2 3
X