พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ด้านฟุตบอล)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย(ด้านฟุตบอล) ของนักเรียนชายโรงเรียนในตำบลพอกน้อย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561

webmaster

webmaster

10 พฤษภาคม 2562

ยุคแห่งพลเมืองดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย สังคมดิจิทัล

webmaster

webmaster

9 มีนาคม 2562

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1969 โดยองค์กรทางทหาร ของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์

webmaster

webmaster

9 มีนาคม 2562
1 2 3 4 5 8