๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

wattanasak.no

13 ตุลาคม 2564

ประกาศโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

wattanasak.no

5 กรกฎาคม 2564

วันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้

wattanasak.no

26 มิถุนายน 2564

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

wattanasak.no

21 มิถุนายน 2564

ผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครูร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ปกครองและคณะครู ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนฯ

wattanasak.no

7 มิถุนายน 2564

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ

wattanasak.no

10 มีนาคม 2564
1 2 5
X