โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย เป็นพุทธมามกะตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา และเสริมสร้าจิตใจให้เข้มแข็ง ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิต

webmaster

webmaster

16 มกราคม 2560

เบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้น

นิกเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยาย นิกเป็นเด็กติดเกม ขโมยเงินและของที่บ้านไปขายเพื่อนำเงินไปเล่นเกม จนนิกได้เข้าอบรมตามโครงการธรรมะเคลื่อนที่เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2 คืน 3 วัน ทำให้เกิดสำนึกในความผิดแล้วกลับตัวเป็นคนดี รู้จักหารายได้ในช่วงวันหยุดและจบการศึกษาด้วย

webmaster

webmaster

6 พฤศจิกายน 2556

หนังสั้นเรื่อง สำนึกดี

นิกเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยาย นิกเป็นเด็กติดเกม ขโมยเงินและของที่บ้านไปขายเพื่อนำเงินไปเล่นเกม จนนิกได้เข้าอบรมตามโครงการธรรมะเคลื่อนที่เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดวังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 2 คืน 3 วัน ทำให้เกิดสำนึกในความผิดแล้วกลับตัวเป็นคนดี รู้จักหารายได้ในช่วงวันหยุดและจบการศึกษาด้วย

webmaster

webmaster

1 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ WORD WIDE ENGLISH CAMP 2011

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Word  Wide  English  Camp  2011 (ค่ายภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้สู่โลกกว้าง)  ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ร่วมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

webmaster

webmaster

11 ธันวาคม 2554

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ โดย เริ่มที่ พุทธมณฑล เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

webmaster

webmaster

1 พฤศจิกายน 2554

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยร่วมกับ เทศบาลตำบลพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 โดยมีนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศบาล ตำบลพอกน้อย เป็นประธานในพิธี และนายอัครพงศ์ เทพิน ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2554

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ให้เด็กไทยรักภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้ง การอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง  การเขียนภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

webmaster

webmaster

29 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก และกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก และกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

webmaster

webmaster

24 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติ เป็นประเพณีที่ให้ตระหนักถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มอบความเมตตา กรุณาเพื่อให้เราได้รับ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจ ในสิ่งที่ท่านให้มา เพื่อให้เราได้เติบโตขึ้น  เปรียบได้กับผู้ที่คอยรดน้ำ พวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นกล้าเล็กๆ

webmaster

webmaster

9 มิถุนายน 2554
1 2 3