กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

webmaster

webmaster

10 มีนาคม 2564

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นำสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

webmaster

webmaster

22 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

webmaster

webmaster

23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

webmaster

webmaster

25 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยปีนี้จัดตรงกับวันที่ 10 มกราคม 2563

webmaster

webmaster

10 มกราคม 2563
webmaster

webmaster

2 ธันวาคม 2562

กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

webmaster

webmaster

26 กรกฎาคม 2561

การเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยยาเสพติด จึง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น

webmaster

webmaster

26 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน และศิษย์เก่าได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

webmaster

webmaster

21 มิถุนายน 2561
1 2 3
X