การประชุมมอบนโยบาย และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ

webmaster

webmaster

17 กุมภาพันธ์ 2564

การทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณรอบโรงเรียน

webmaster

webmaster

8 มกราคม 2564

คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ
จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

19 กันยายน 2563
webmaster

webmaster

19 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2563

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร โดยอาจารย์อภิชาติ ผาด่านแก้ว และอาจารย์ณัฐธยาน์ ทัศคร

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

webmaster

webmaster

28 กรกฎาคม 2563

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

นักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

webmaster

webmaster

22 กรกฎาคม 2563
1 2 4
X