พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติ เป็นประเพณีที่ให้ตระหนักถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มอบความเมตตา กรุณาเพื่อให้เราได้รับ ได้เรียนรู้ได้เข้าใจ ในสิ่งที่ท่านให้มา เพื่อให้เราได้เติบโตขึ้น  เปรียบได้กับผู้ที่คอยรดน้ำ พวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นกล้าเล็กๆ

webmaster

webmaster

9 มิถุนายน 2554

โครงการธรรมะเคลื่อนไหวเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2553

นายอัครพงศ์  เทพิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย กล่าวรายงานการเข้าค่ายพุทธบุตร (อบรมคุณธรรม จริยธรรม ) ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี นายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมวัดภูมินทร์  เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมพาพันธ์ 2554

webmaster

webmaster

23 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี – ยุวกาชาด และกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำพุง)ร่วมกันจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2554 ณ ค่ายพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน (น้ำพุง) 

webmaster

webmaster

12 มกราคม 2554

งานวันเด็กและผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

เทศบาลตำบลพอกน้อย จับมือกับโรงเรียนในตำบลพอกน้อยร่วมกันจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 8 มกราคม 2554  โดยมีคุณมันทนา  มิตรจันทร์ เป็นประธานในพิธี และนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย

webmaster

webmaster

8 มกราคม 2554

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2553

webmaster

webmaster

23 ธันวาคม 2553
1 7 8 9