คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน OBEC WiFi (802.1x)

มาตรฐาน 802.1X เป็นมาตรฐานที่มีอยู่บนทั้งอุปกรณ์ Switch และ Wireless Access Point เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานตั้งแต่จังหวะที่ทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทันที

webmaster

webmaster

17 มกราคม 2563

บุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

webmaster

webmaster

10 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “๑๐๐ ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชุมชนบดมาดพอกน้อย” เพื่อจัดหาทุนสร้างป้ายโรงเรียน และถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

webmaster

webmaster

6 มกราคม 2563
1 2 3 4 9