กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

webmaster

webmaster

10 มีนาคม 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564
ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1

webmaster

webmaster

24 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมมอบนโยบาย และการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ

webmaster

webmaster

17 กุมภาพันธ์ 2564

การทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณรอบโรงเรียน

webmaster

webmaster

8 มกราคม 2564

คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ
จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

webmaster

webmaster

19 กันยายน 2563

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นำสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

webmaster

webmaster

22 สิงหาคม 2563
webmaster

webmaster

19 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2563

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาตัดผมฟรีทำดีด้วยหัวใจ จากวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร โดยอาจารย์อภิชาติ ผาด่านแก้ว และอาจารย์ณัฐธยาน์ ทัศคร

webmaster

webmaster

11 สิงหาคม 2563
1 2 10
X