วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์จาก GOOGLE APPS FOR EDUCATION

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยเปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud

วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์จาก Google Apps For Education
1.เปิดอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (แนะนำให้เป็น Chrome) จากนั้นที่ช่อง Address Bar พิมพ์ http://mail.bodmadphoknoi.ac.th
2.กรอกอีเมลล์ของสมาชิก โดยนำบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านจากระบบ OBEC Internet Access Verification System เช่น student.bo ให้ใช้เป็น student.bo@bodmadphoknoi.ac.th
3.ใส่รหัสผ่าน “ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบ OBEC Internet Access Verification System”
4.อ่านข้อตกลงการใช้งานให้เข้าใจ และกดปุ่ม “ยอมรับ”
5.ระบบจะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ “กรณีเปิดใช้งานครั้งแรก” ให้สมาชิกป้อนรหัสผ่านใหม่
6.แสดงหน้าจอของระบบเมล์
7.เมื่อเลิกใช้งานให้คลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ”

X