การ LOGIN เพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลสมาชิกให้แก่ครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สามารถทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Internet Access Verification System (ระบบยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ได้แล้ว

วิธีการเข้าใช้งาน

  1. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในโรงเรียนชื่อ SSID OBEC_WiFi
  2. คลิกที่ Web Browser (โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์) พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการเข้าใช้งาน เช่น www.google.co.th
  3. จะปรากฏหน้าจอ Login โดยลำดับดังนี้

User Name   : พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย . (จุด) และตามด้วย อักษร 2 ตัวแรกของนามสกุลของคุณ
ตัวอย่าง ชื่อ Porntip Anaprayot  จะต้อง Log in ดังนี้ porntip.an  โดยไม่เว้นช่องว่าง
Password     : ใช้วันเดือนปีเกิดของตัวเองเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2550 ให้ใช้ 01012550

  • เมื่อ login สำเร็จจึงจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  • เมื่อเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ตให้คลิกที่ปุ่ม Logout ทุกครั้ง