คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณพ่อบุญปัน สุวรรณชาติ พร้อมคณะ คุณเบญจมาศ ทิพกุล คุณพรชัย ทิพกุล คุณมณีรัตน์ ทิพกุล คุณสุดารัตน์ เน็ตคำ คุณน้ำเพชร ธนะชัยวุฒิ คุณนนทนัฐปรีชา สังสีลาด จากบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยนักเรียนที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา และแท่นกล่าวรายงาน แก่โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ โดยมีท่านกำนันทนงศิลป์ วจีสิงห์ กำนันตำบลพอกน้อย และนายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และมีความซาบซึ้งในพระคุณของท่านเป็นอย่างมากที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวจงมีความสุขความเจริญตลอดไป

X