โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน นำสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย โดยมีนายธรีพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายนิธาน ไผ่ล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับการโครงการ

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพรรณานิคม และคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวใหญ่มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และการป้องกันปัญหาจากยาเสพติด

และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายในหมู่บ้านบดมาด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน

X