โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินงานสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและเสียงประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

X