การซ้อมพิธีไหว้ครู 2563

โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ได้กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น (ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563) จึงได้มีการจัดการซ้อมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมก่อนวันจริง ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

X