การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 โดยมีรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร่มมัณฑนารวมใจศิษย์เก่า เขย-สะใภ้ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม ต่างก็เข้าใจในสถานการณ์ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี