คู่มือการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ด้วยระบบ Web Login

คู่มือการ Login เข้าใช้งานระบบ Internet ของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยด้วยระบบ Web Login

1. คลิกซ้ายที่ไอคอน Wi-Fi network บน System tray

2. คลิก OBEC WiFi (Web Login)

3. คลิก Connect (หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเครื่องหมายหัวข้อ Connect automatically)

4. เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะต้องทำการ Login เข้าระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ โดยเปิดโปรแกรม web browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox แล้วป้อน URL เว็บไซต์ที่ต้องการเฉพาะเว็บไซต์ภายนอกเช่น http://www.sakon2.go.th จะปรากฏหน้าจอให้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ให้ใส่ Username และ Password ที่โรงเรียนออกให้

5. เมื่อใส่ Username , Password ถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เมื่อลงชื่อเข้าใช้สำเร็จก็จะสามารถใช้งานเครือข่าย หรือ Internet ได้ทันที โดยจะต้อง ทำการ Login เข้าระบบทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับระบบ OBEC WiFi (Web Login) หรือหากไม่ต้องการที่จะ Login ทุกครั้งที่ใช้งานสามารถติดต่อขอลงทะเบียน Mac Address ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องระบบเครือข่าย)

6. เมื่อเลิกใช้งานให้คลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ”

X