คู่มือการตั้งค่า OBEC WiFi (802.1x) สำหรับ Windows 8 และ 8.1

1. คลิกซ้ายที่ไอคอน Wi-Fi network บน System tray

2. คลิก OBEC WiFi (802.1x)

3. คลิก Connect (หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเครื่องหมายหัวข้อ Connect automatically)

4.จะปรากฏ Dialog box ให้ใส่ User name (ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน) และ Password (รหัสผ่าน)
5.คลิกที่ปุ่ม OK

6.คลิกที่ปุ่ม Connect

7. การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้

X